Back to All Events

Folkemøte: Vassenden I Utvikling

Har du tid og anledning er dette absolutt verdt å få med seg! Godt oppmøte betyr godt engasjement! Og med godt engasjement kan ein få til masse utvikling i bygda vår!

Onsdag 7/2-18 kl 18:00-21:00 i Gjesthalla

Sunnfjord Utvikling har i lag med PwC kartlagt og analysert Vassenden som tettstad. På folkemøtet vil dei presentere dei interessante funna, og saman skal vi finne ut korleis vi kan utvikle tettstaden vidare i positiv retning. 

Her er link til heimesida der du kan lese meir om folkemøtet:

https://www.sunnfjordutvikling.no/2018/01/22/folkemote-pa-vassenden/

Later Event: May 3
"Hele norge rydder"