For å halde liv i grendalaget er vi avhengig av medlemmar. Vi ynskjer sjølvsagt at flest mogleg vil vere med å bidra slik at vi kan komme i gang med saker vedtatt på årsmøter. Fyll ut skjemaet under for medlemskap. Namn og kontaktinfo vert generert til eit excel dokument slik at vi får ei god og ryddig oversikt over kven som ynskjer medlemskap. Etter at vi har registrert betaling (kontoutskrift eller transaksjons oversikt frå Vipps) sender vi ut ein bekreftelse pr. epost. Medlemskapet gjeld for kvar husstand, ikkje pr. person.

Styret har vedtatt at årleg kontigent for medlemskap er kr. 200,- 
Innbetaling til anten:

  • Kontonr: 3703 20 12494
  • VIPPS: #503425 eller Hjelmbrekkefeltet Grendalag

Det vert mest oversiktleg for oss dersom kvar husstand betalar inn ein gong pr. år. Vi ynskjer ikkje innbetalingar for fleire år i slengen.  Dersom ein ynskjer å donere penger til grendalaget, ber vi om at dette pressiserast på innbetalinga.  

Navn *
Navn
Kva betalingsløysing brukar du? *