Hjelmbrekkefeltet Grendalag vart skipa den 24/8-1982. Grendalaget har gjennom tida engasjert seg i ei rekkje prosjekt i byggjefeltet. Ballbana ved barnehagen, gangsti og bru over mot Langhaugane, ballbinge for å nemne nokre. Dette skal vi halde fram med og vil i framtida verte veldig aktuellt med tanke på utbygging av Smiehogen. 
Den 14/12-2017 holdt dagens styre stiftelsesmøte der vi registrerte grendalaget inn i enhetsregisteret. Etter dette oppretta vi heimeside for å komme meir i kontakt med bebuarane i Hjelmbrekkefeltet.

DAGENS STYRE